ALGAN GROUP BAYIR BUCAK YETİMLERİNİN YANINDA




Sosyal sorumluluk çerçevesinde Hatay İlindeki yetim çocuklara destek oluyoruz. Bu ülkenin geleceği çocuklarımız için katkı sağlamanın sevinci yanında, babalarını kaybetmiş hayatta bir yanı eksik kalmış çocukların özellikle eğitimleri ve ahlaki gelişimleri için destek olmanın onuru kurumsal bakış açımıza daha farklı bir anlam kazandırıyor.

Babalarını kaybetmiş bu çocuklarımıza pozitif ayrımcılık

yaparak, onlar hem maddi hem de düzenli ziyaretlerimizle manevi olarak destek olmak bizim için en kıymetli çıktılarımız arasında yer alıyor. Bu sorumluluğu üstlenmiş olmamızda, bizleri dolaylı olarak destekleyen tüm paydaşlarımıza en derin teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları kamuoyuyla, toplumsal duyarlılığın uzantısı gereğince paylaşıyoruz.

Bayır Bucak Yetimleri